معنی و ترجمه کلمه وابسته به جشن باده گسارى و شادمانى به انگلیسی وابسته به جشن باده گسارى و شادمانى یعنی چه

وابسته به جشن باده گسارى و شادمانى

bacchanalian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها