معنی و ترجمه کلمه وابسته به جغرافیاى حیوانى به انگلیسی وابسته به جغرافیاى حیوانى یعنی چه

وابسته به جغرافیاى حیوانى

zoogeographic
zoogeographical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها