معنی و ترجمه کلمه وابسته به جفت به انگلیسی وابسته به جفت یعنی چه

وابسته به جفت

placenta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها