معنی و ترجمه کلمه وابسته به جلوگیرى به انگلیسی وابسته به جلوگیرى یعنی چه

وابسته به جلوگیرى

inhibitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها