معنی و ترجمه کلمه وابسته به جلو عقده عصبى به انگلیسی وابسته به جلو عقده عصبى یعنی چه

وابسته به جلو عقده عصبى

preganglionic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها