معنی و ترجمه کلمه وابسته به جلو مغز به انگلیسی وابسته به جلو مغز یعنی چه

وابسته به جلو مغز

prosencephalic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها