معنی و ترجمه کلمه وابسته به جلیدیه یا عدسى چشم به انگلیسی وابسته به جلیدیه یا عدسى چشم یعنی چه

وابسته به جلیدیه یا عدسى چشم

lenticular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها