معنی و ترجمه کلمه وابسته به جماع و مقاربت به انگلیسی وابسته به جماع و مقاربت یعنی چه

وابسته به جماع و مقاربت

coital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها