معنی و ترجمه کلمه وابسته به جمجمه خوانى به انگلیسی وابسته به جمجمه خوانى یعنی چه

وابسته به جمجمه خوانى

phrenological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها