معنی و ترجمه کلمه وابسته به حرارت مرکزى زمین به انگلیسی وابسته به حرارت مرکزى زمین یعنی چه

وابسته به حرارت مرکزى زمین

geothermal
geothermic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها