معنی و ترجمه کلمه وابسته به حرکت جزر و مد در اثر ماه به انگلیسی وابسته به حرکت جزر و مد در اثر ماه یعنی چه

وابسته به حرکت جزر و مد در اثر ماه

lunitidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها