معنی و ترجمه کلمه وابسته به حشرات دونده به انگلیسی وابسته به حشرات دونده یعنی چه

وابسته به حشرات دونده

gressorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها