معنی و ترجمه کلمه وابسته به حضیضى به انگلیسی وابسته به حضیضى یعنی چه

وابسته به حضیضى

perigeal
perigean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها