معنی و ترجمه کلمه وابسته به حفظ یا حراست به انگلیسی وابسته به حفظ یا حراست یعنی چه

وابسته به حفظ یا حراست

protective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها