معنی و ترجمه کلمه وابسته به حلقه یا کمربند کوچک به انگلیسی وابسته به حلقه یا کمربند کوچک یعنی چه

وابسته به حلقه یا کمربند کوچک

zonular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها