معنی و ترجمه کلمه وابسته به حلق و گلو به انگلیسی وابسته به حلق و گلو یعنی چه

وابسته به حلق و گلو

faucial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها