معنی و ترجمه کلمه وابسته به حلق یا گلو به انگلیسی وابسته به حلق یا گلو یعنی چه

وابسته به حلق یا گلو

pharyngeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها