معنی و ترجمه کلمه وابسته به حکومت سلطنتى به انگلیسی وابسته به حکومت سلطنتى یعنی چه

وابسته به حکومت سلطنتى

monarchic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها