معنی و ترجمه کلمه وابسته به خانواده طوطى به انگلیسی وابسته به خانواده طوطى یعنی چه

وابسته به خانواده طوطى

psittaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها