معنی و ترجمه کلمه وابسته به خانواده غوک به انگلیسی وابسته به خانواده غوک یعنی چه

وابسته به خانواده غوک

batrachian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها