معنی و ترجمه کلمه وابسته به خداوند یعنى حضرت مسیح به انگلیسی وابسته به خداوند یعنى حضرت مسیح یعنی چه

وابسته به خداوند یعنى حضرت مسیح

dominical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها