معنی و ترجمه کلمه وابسته به خدایان دروغى و بت ها به انگلیسی وابسته به خدایان دروغى و بت ها یعنی چه

وابسته به خدایان دروغى و بت ها

idol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها