معنی و ترجمه کلمه وابسته به خدایان و ارواح عالم اسفل به انگلیسی وابسته به خدایان و ارواح عالم اسفل یعنی چه

وابسته به خدایان و ارواح عالم اسفل

chthonian
chthonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها