معنی و ترجمه کلمه وابسته به خرطوم داران عاجدار به انگلیسی وابسته به خرطوم داران عاجدار یعنی چه

وابسته به خرطوم داران عاجدار

proboscidean
proboscidian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها