معنی و ترجمه کلمه وابسته به خرچنگ هاى دریایى به انگلیسی وابسته به خرچنگ هاى دریایى یعنی چه

وابسته به خرچنگ هاى دریایى

macrurous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها