معنی و ترجمه کلمه وابسته به خفاش به انگلیسی وابسته به خفاش یعنی چه

وابسته به خفاش

pediculate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها