معنی و ترجمه کلمه وابسته به خلق اسطوره به انگلیسی وابسته به خلق اسطوره یعنی چه

وابسته به خلق اسطوره

mythopoetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها