معنی و ترجمه کلمه وابسته به خود کشى به انگلیسی وابسته به خود کشى یعنی چه

وابسته به خود کشى

suicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها