معنی و ترجمه کلمه وابسته به خوک به انگلیسی وابسته به خوک یعنی چه

وابسته به خوک

porcine
swinish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها