معنی و ترجمه کلمه وابسته به دائره المعارف به انگلیسی وابسته به دائره المعارف یعنی چه

وابسته به دائره المعارف

cyclopedic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها