معنی و ترجمه کلمه وابسته به دادگاه به انگلیسی وابسته به دادگاه یعنی چه

وابسته به دادگاه

judicial
judiciary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها