معنی و ترجمه کلمه وابسته به دارو شناسى به انگلیسی وابسته به دارو شناسى یعنی چه

وابسته به دارو شناسى

pharmacologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها