معنی و ترجمه کلمه وابسته به دامپزشکى به انگلیسی وابسته به دامپزشکى یعنی چه

وابسته به دامپزشکى

veterinary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها