معنی و ترجمه کلمه وابسته به دانش یا آگاهى به انگلیسی وابسته به دانش یا آگاهى یعنی چه

وابسته به دانش یا آگاهى

cognitive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها