معنی و ترجمه کلمه وابسته به دانش یا آگاهى به انگلیسی وابسته به دانش یا آگاهى یعنی چه

وابسته به دانش یا آگاهى

cognitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها