معنی و ترجمه کلمه وابسته به دبیرخانه به انگلیسی وابسته به دبیرخانه یعنی چه

وابسته به دبیرخانه

secretarial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها