معنی و ترجمه کلمه وابسته به درمان روانى به انگلیسی وابسته به درمان روانى یعنی چه

وابسته به درمان روانى

psychotherapeutic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها