معنی و ترجمه کلمه وابسته به درمان شناسى به انگلیسی وابسته به درمان شناسى یعنی چه

وابسته به درمان شناسى

therapeutic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها