معنی و ترجمه کلمه وابسته به درک و احساس به انگلیسی وابسته به درک و احساس یعنی چه

وابسته به درک و احساس

apperceptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها