معنی و ترجمه کلمه وابسته به دریاى سیاه به انگلیسی وابسته به دریاى سیاه یعنی چه

وابسته به دریاى سیاه

pontic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها