معنی و ترجمه کلمه وابسته به دریاى مدیترانه به انگلیسی وابسته به دریاى مدیترانه یعنی چه

وابسته به دریاى مدیترانه

mediterranean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها