معنی و ترجمه کلمه وابسته به دستگاه ادارى تناسلى به انگلیسی وابسته به دستگاه ادارى تناسلى یعنی چه

وابسته به دستگاه ادارى تناسلى

genitourinary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها