معنی و ترجمه کلمه وابسته به دفع شهوت یک زن با زن دیگر به انگلیسی وابسته به دفع شهوت یک زن با زن دیگر یعنی چه

وابسته به دفع شهوت یک زن با زن دیگر

lesbian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها