معنی و ترجمه کلمه وابسته به دل به انگلیسی وابسته به دل یعنی چه

وابسته به دل

cardiac

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها