معنی و ترجمه کلمه وابسته به دهانه حنجره به انگلیسی وابسته به دهانه حنجره یعنی چه

وابسته به دهانه حنجره

glottal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها