معنی و ترجمه کلمه وابسته به دهان به انگلیسی وابسته به دهان یعنی چه

وابسته به دهان

stomal
stomatal
stomatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها