معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوران بشر اولیه به انگلیسی وابسته به دوران بشر اولیه یعنی چه

وابسته به دوران بشر اولیه

primer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها