معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوران رشد تخم یا نطفه به انگلیسی وابسته به دوران رشد تخم یا نطفه یعنی چه

وابسته به دوران رشد تخم یا نطفه

gestation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها