معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوربین نجومى به انگلیسی وابسته به دوربین نجومى یعنی چه

وابسته به دوربین نجومى

telescopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها