معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره بعد از عصر یخ بندان به انگلیسی وابسته به دوره بعد از عصر یخ بندان یعنی چه

وابسته به دوره بعد از عصر یخ بندان

postglacial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها