معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره زمین شناسى بین پرمیان و دوره سوم به انگلیسی وابسته به دوره زمین شناسى بین پرمیان و دوره سوم یعنی چه

وابسته به دوره زمین شناسى بین پرمیان و دوره سوم

mesozoic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها